Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

Bilindiği üzere, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ nın koordinatörlüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin iştirakiyle A.TR Dolaşım Belgeleri ile EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri gibi tercihli menşe ispat belgelerinin ihracatçı firmalar veya temsil ettikleri firmalar adına gümrük müşavirleri tarafından elektronik ortamda düzenlenmesi, bu belgelerin Odalar ve Birliklerce yine elektronik ortamda onaylanması ve vizelenmesi uygulamasına dayalı yeni bir sistem uygulamaya konulmuştur.


EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin, elektronik sistemde kullanılmak üzere barkodlu basım işlemleri Birlikçe tamamlanmış olup, Odamızca satış işlemlerine başlanacaktır. Söz konusu barkodlu belgelerin stok ve belge takibi Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) https://medos.tobb.org.tr web adresi üzerinden yapılacaktır. Barkodlu belgeler 2 Temmuz 2018 tarihi itibariyle hem elektronik hem manuel onaylanabileceği gibi, Odamızca gümrük müşavirlerine ve firmalara satış, belge düzenleme, onaylama ve vize işlemleri MEDOS üzerinden yapılacaktır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bir sonraki talimatına kadar manuel onay için Odaya getirilen barkodlu EUR.1 ve EUR.MED belgeleri, Odamız personeli tarafından MEDOS programı üzerinden elektronik olarak kaydedilecektir.


Barkodsuz eski belgelerin manuel onaylarının MEDOS’tan takibi mümkün bulunmamaktadır. Halihazırda Odamız stokunda yer alan barkodsuz EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri ile firmalarda bulunan belgeler sadece manuel onaylanacaktır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın tüm belgelerde tamamen elektronik uygulama yapılması talimatının ardından eski belgeler kullanılmayacak, sadece barkodlu belgeler kullanılacaktır.


Bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.

Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı