Türkiye Kreatif Ekonomi Zirvesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde sektörel gelişmeyi teşvik etmek amacıyla oluşturulan Türkiye Sektör Meclisleri, Birlik adına sektörleri temsil ederek, gerek sektörlerde ortak görüşlerin oluşturulmasına gerekse özel sektör ile yetkili merciler arasında bir temas noktası olarak kamu özel sektör işbirliğinin geliştirilmesine imkan sağlamaktadır. Bu doğrultuda kurulan ve faaliyet gösteren TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi; Türkiye'nin moda tasarımcıları, grafik tasarımcıları, endüstriyel tasarımcıları, dijital oyun üreticileri, müzik endüstrileri paydaşları, etkinlik sektörü paydaşları, sinema sektörü paydaşları, mimarları, reklamcıları, fotoğraf sanatçıları, plastik sanatçıları, tiyatrocuları, sahne sanatları çalışanları dahil; tüm kreatif ve kültür endüstrilerini kamu nezdinde temsil etmeye yetkin en üst düzey çatı yapıdır.


Meclisin amacı, ekonomik anlamda ülkemizin katma değeri en yüksek meslek gruplarını kapsayan kreatif endüstrilerin gelişmesini sağlamak amacıyla sektöre ilişkin farkındalığı artıracak projeler ve politika önerileri geliştirmektir. Bu kapsamda; Türkiye'de kamu kurumları ile sektörü bir araya getirerek yaratıcı endüstriler grubu için kamunun doğru politikalar ve destekler geliştirmesini sağlamak ve kamunun halihazırdaki desteklerini görünür kılmak, ülkemizin kreatif ekonomide uluslararası görünürlüğünü ve işbirliklerini artırmak için etkili uluslararası konuklar ve paydaşlar davet etmek ve bu sayede sektörün pazara erişimi ve Türkiye'deki potansiyelin yurt dışına tanıtılması için işbirlikleri geliştirmek, kamuda oluşturulan farkındalık ve uluslararası görünürlük sayesinde kreatif endüstrilerin ulusal ve küresel düzeyde pazar payını ve kurumsal kapasitesini artırmak amaçlarıyla 26-27 Nisan 2024 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Merkezinde (Ankara) Kreatif Ekonomi Zirvesi


Türkiye etkinliği düzenlenecektir. Programı ekte takdim edilen etkinliğe https://tobbkreatifendustrilermeclisi.org adresinden kayıt yapılabilmekte olup, konuyu ilginize sunar gereğini rica ederiz.

EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı