Yasaklama Kararı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 254 üncü maddesinde karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek İçişleri Bakanlığının görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. 2024 yılı Ramazan Bayramı tatili ile Eğitim Öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme (0515 Nisan 2024) rastlaması ile birlikte vatandaşlarımızın 13 – 14 Nisan 2024 tarihlerinde dönüş yapacağı ve trafik yoğunluğunun artacağı değerlendirildiğinden gerekli trafik tedbirlerinin alınması önem arz etmektedir.


İl İdaresi Kanunu'nun 11.maddesi (c) bendinde ''İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. (Ek cümle: 25/7/20187145/1 md.) Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu fıkra kapsamında alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır.''


Madde 66 İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır.'' hükümleri amirdir.

 
Yukarıda açıklanan nedenlerle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü/yaralamalı trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla D300 karayolu Manisa il sınırından Uşak il sınırına kadar (Turgutlu-Ahmetli-Salihli-Kula istikametinden Ankara istikameti) arada kalan girişler dahil kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00’den itibaren 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar trafiğe çıkmaları yasaklanmış olup, belirtilen karara uymayanlar hakkında kolluk kuvvetlerince Kabahatler Kanunu 32.maddesine istinaden idari yaptırım kararı uygulanacaktır.


Bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.

Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı