Dolaşım ve Menşe Belgeleri Basımı ve Türkiye İbaresinin Kullanımı

Eski formatta basılan A.TR Dolaşım Belgelerinin 31 Mart 2024 tarihine kadar kullanılabileceğine dair Ticaret Bakanlığının talimatı ile ilgili detaylı bilgi verilmişti.


Bu itibarla, söz konusu tarihten sonra Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat yapan ve bahse konu belgeleri kullanan ihracatçılarımızın mağdur olmamasını teminen,


1)Yeni formatta basımı yapılan A.TR Dolaşım Belgeleri stoklarınızda mevcut değil ise, eski formatta basımı yapılmış belgelerin 31 Mart 2024 tarihinden itibaren AB'ye ihracat işlemlerinde kullanılamayacağı dikkate alınarak, yeni formatta basılan belgelerin Birliğimizden sipariş edilmesi,


2) Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi kullanma hakkında sahip YYS veya OKSB sahibi firmalar başta olmak üzere, AB'ye ihracat yapan üyelerimizin stoklarında bulunan ve eski formatta basımı yapılmış A.TR Dolaşım Belgelerinin, 31 Mart 2024 tarihi itibariyle kullanılamayacağı ve bu sürenin uzatılmayacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı