Saso Saber Onay

Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Organizasyonu (SASO) tarafından yayımlanan ve gayri resmi tercümesi de ekte yer alan genelgede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon kodları belirtilen bazı ürünlerin Suudi Arabistan tarafından ithalatı aşamasında, SABER elektronik platformuna sevkiyat sertifikaları yüklenirken anılan ürünlere ilişkin Suudi Arabistan Krallığı Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı'ndan 10/05/2023 itibariyle ayrı bir onay alınmaya başlanmıştır.
 
Söz konusu ürünlerin isim ve GTİP kodları aşağıda yer almakta olduğu hususunu bilgilerinize sunarız.
 
ÜRÜN GTİP
Seramik Karo 69072300
Diğer Boya ve Vernikler 32089090
Halılar, kilimler ve halfleks 57024210
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı