Online Bonfile Satışı Hakkında

T.C. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Denizli Et Kombinası Müdürlüğü stoklarında bulunan bonfileler online teklif toplama usulü ile satılacaktır. Satış usul ve esaslarında belirtilen evraklar hazırlandıktan sonra E-ihale sistemine yüklenmesi gerekmektedir.


İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler;


• İsteklinin irtibat bilgileri (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaraları ile faks numarası) bildirir imzalı-mühürlü beyan,
• Kimlik belgesi ve/veya vergi kimlik numarasını bildirir belge,
• Sığır Bonfile Eti Satış Usul ve Esasları (İmzalı),
• Satın alınmak istenilen grup/gruplar için ihale tarihinden itibaren en az 3 ay vadeli geçici teminat mektubu veya nakit yatırdığına dair dekont,
Ön Teklif Verme Tarih ve Saati: 22.05.2023 Saat 10:00'dan 25.05.2023 Saat 09:00’a kadardır.


E-İhale Saatleri:


• Şoklanmış Sığır Bonfile Eti (Tosun) 1. Grup (1.601-2.000 Gram) : 25/05/2023 saat 10.00
• Şoklanmış Sığır Bonfile Eti (Tosun) 1. Grup (2.001-2.500 Gram) : 25/05/2023 saat 10.00
• Şoklanmış Sığır Bonfile Eti (tosun) 1. Grup (2.501 Gram ve Üzeri) : 25/05/2023 saat 10.00


Geçici Teminat Tutarları:


• Şoklanmış Sığır Bonfile Eti (Tosun) 1. Grup (1.601-2.000 Gram) : 10.000TL
• Şoklanmış Sığır Bonfile Eti (Tosun) 2. Grup (2.001-2.500 Gram) : 10.000TL
• Şoklanmış Sığır Bonfile Eti (Tosun) 1. Grup (2.501 Gram ve Üzeri) : 10.000TL
Not: Geçici teminat mektuplarının ihale tarihinden itibaren asgari 90 günden az olmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.

Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı