Tur-Pak Menşe İspat Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması'nın, 1 Mayıs 2023 tarihinde yürürlüğe girdiği ve Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'in de 24.04.2023 tarihli ve 32170 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı malumlarıdır.


Bahse konu Anlaşma kapsamında kullanılacak olan TUR-PAK Menşe İspat Belgesi'nin, Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden elektronik olarak satış, onay ve vize işlemlerinin tamamlanabilmesi amacıyla Birliğimiz sorumluluğundaki gerekli teknik altyapı çalışması tamamlanmış ve Ticaret Bakanlığı sistemi ile belge özelinde ihtiyaç duyulan entegrasyon, mezkur tarihten önce Birliğimizce gerçekleştirilmiştir.


Buna ilaveten, Yönetmelik ekinde yer alan basım talimatına göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince hazırlanan taslak belge örneği, Ticaret Bakanlığı tarafından 03.05.2023 tarih ve 85080039 sayılı kayıtlı yazı ile uygun görülmüş ve hemen akabinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince belgenin toplu basımına başlanmıştır.


Bu kapsamda, 25 Mayıs 2023 tarihi itibariyle toplu basımının tamamlanması öngörülen söz konusu belgeye dair siparişlerinizin, anılan tarihten itibaren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmesi halinde ivedilikle Odanıza talep edilen belgeler gönderilecektir.


Ayrıca, söz konusu Bakanlıktan alınan ekte bir örneği sunulan 04.05.2023 tarih ve 85092710 sayılı kayıtlı yazıda detayları açıklanan gerekçeler nedeniyle, TUR-PAK Menşe İspat Belgelerine ilişkin başvuru, onay ve vize işlemlerinin, mezkur Yönetmeliğin 20 nci maddesine uygun olarak "Issued Retrospectively" (Sonradan Verilmiştir) şeklinde sonradan TUR-PAK Menşe İspat Belgesi düzenlenebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı