Güvenli Ürün Danışma Ofisleri

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün yazısında, 1 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan Cumhurbaşkanlığı 2023/1-VIII.180 Günlük İcraat Programı’na, “İlgili sektörlerin ürün güvenliği mevzuatına uygun faaliyet göstermesinin desteklenmesi amacıyla Güvenli Ürün Danışma Ofisleri oluşturulması” eylemi eklendiği ve bu kapsamda yapılacak çalışmalara yönelik planlamalar yapıldığı bildirilmiştir.


Program’da belirlenen hedef doğrultusunda; Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlükleri bünyesinde Güvenli Ürün Danışma Ofisleri oluşturularak tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, deterjan, emzik, biberon, çocuk bakım ürünleri başta olmak üzere ürün güvenliği alanında farkındalığın artması, özellikle imalatçı ve ihracatçılar açısından yerli üretimin desteklenmesi ve katma değerli ürün ihracatında artış sağlanması hedeflenmiş, Bakanlığın sorumluluğunda bulunan ürün gruplarına yönelik ilgili sektörlerde faaliyet gösteren firmalara teknik mevzuata uyum konusunda destek verilmesinin amaçlanmıştır.


,Söz konusu eylem ile 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 16. maddesindeki “(9) Yetkili kuruluş, gerektiğinde bu Kanun kapsamına giren konulara ilişkin şikâyetlerin ulaştırılabileceği veya bilgi alınabilecek ürün güvenliği yardım masası oluşturur ve bu birimin görev alanına giren konular ile irtibat bilgilerini uygun bir şekilde duyurur. ” hükmü doğrultusunda ilgili tarafların bilgilendirilmesini sağlayacak mekanizmanın oluşturulmuş olacaktır.


Bu çerçevede Bölge Müdürlükleri yerleşkesinde bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Güvenli Ürün Danışma Ofisi Ege oluşturularak ve e-posta adresinin (pgd.ege@ticaret.gov.tr) kullanıma açılarak kullanıcıların aktif hale getirildiği hususunu bilgilerinize sunarız.


İletişim Adresi: Güvenli Ürün Danışma Ofisi Ege
Gazi Bulvarı No:126 Kat:5 Basmane/İZMİR
Güvenli Ürün Danışma Ofisi Ege e-posta:pgd.ege@ticaret.gov.tr
Tel :0 232 441 66 21

Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı