Lastiklerin Etiketlenmesi Hakkında

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı " Lastik Etiketlenmesi Hakkında Sektörel Bilgilendirme" konulu yazısı ile Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile ilgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik' te (AB/2020/740) düzenleme altına alınan hükümlere aykırı hareket ederek piyasa lastik arz ettiği tespit edilen ilgili iktisadi işletmecilerden riskin büyüklüğü ile orantılı olarak riskin ortadan kaldırılması amacıyla uygun önlemlerin alınması talep edilecek olup,
Söz konusu önlemlere bağlı olarak piyasa gözetim faaliyetleri gerçekleştirileceği ve 7223 sayılı Kanun'da düzenlenen idari para cezaları uygulanacağı hususunu bilgilerinize sunarız.
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı