Yapılarda Elektrik Tesisatı Deprem Güvenliği Genel Teknik Şartnamesi Taslağı Hakkında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “Yapılarda Elektrik Tesisatı Deprem Güvenliği Genel Teknik Şartnamesi Taslağı” hazırlanmış olup, ekte tarafınıza iletilmektedir.


Bahse konu taslağa ilişkin varsa görüş ve önerilerinizi en geç 08 Mayıs 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (guliz.yasin@manisatso.org.tr) adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı