Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Hakkında

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB)’nın Dünya Bankası ile yürütmekte olduğu ve kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesinin bileşenlerinden biri Hibe Programıdır. AB’nin Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklara Desteği (FRIT-II) kapsamında sağlanan AB hibesi ile fonlanan Kayotlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı 17 Aralık 2021 tarihinde projenin web sitesinde https://www.kayist.org/ aracılığla ilan edilmiştir.Sö konusu Hibe Programı ile TKYB, toplam 70.000.000 Avro tutarındaki hibe desteğini firmaların uzun süreli istihdam yaratmalarını teşvik etmek ve bu amaçla yapacakları ilave yatırımları fonlamak için kullandırılacaktır.


Hibe Programı, halihazırda faaliyette olan işletmelerin operasyonel kapasitelerini artırmak amacıyla kayıtlı istihdam yaratma şartına bağlı olarak belirlenen Manisa’nın da içerisinde yer aldığı 24 Proje İli’nde uygulanacak ve bu illerde Türk vatandaşları ve mülteciler için yeni kayıtlı istihdam yaratılmasına katkıda bulunacaktır.Hibe Programının istihdam, işgücü piyasası entegrasyonu ve işgücü piyasasına uyum, uzun vadeli istihdam edilebilirlik ve istihdamın kayıt altına alınması konularında sürdürülebilir bir etkiye sahip olması hedeflenmektedir.


Nitelikli başvuru sayısını artırmak amacıyla Hibe Programı’nın daha geniş ve uygun hedef kitlelere duyurulmasında yerel ve ulusal düzeydeki paydaşlarımızın değerli katkıları çok önem arz etmektedir.Hibe Programına ilişkin olarak hazırlanan Başvuru Rehberi ve Başvuru Formu ile diğer detaylı bilgiler https://www.kayist.org/ web sayfasında yer almakta olup Hibe Programı’na ilişkin sorular kayist@kalkinma.com.tr e-posta adresine iletilebilmektedir. Konuyu bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.

Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı