Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Sayısı - Format Değişikliği

“Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Beyannamesi (Detaylı Beyan) “düzenlenerek yapılan yazılı gümrük beyanı, tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan BİLGE sistemi üzerinden elektronik olarak yapılmakta olup, BİLGE sistemine kaydedilen gümrük beyannamesine sistem tarafından değişmez bir tescil numarası verilmektedir.


6 haneli olarak belirlenen tescil sıra numarası 8 haneli olarak yeniden düzenlenecek olup, bu düzenlemenin 4 Aralık 2021 Cumartesi saat 12:00-15:00 saatleri arasında yapılacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı