Helal Belgelendirme Destekleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız 15.10.2021 tarih ve 26309 sayılı yazıda, Helal Akreditasyon Kurumu Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından iletilen 29.09.2021 tarih ve 67556678 sayılı "Helal Belgelendirme Destekleri" konulu yazıda belirtildiği üzere; dünya genelinde helal belgelendirmesi alanında güvenilir bir akreditasyon mekanizması kurulması, ihracatçıların pazara güvenilir ürünlerle girmesi ve "Türk Malı" ibareli ürünlerin itibar kazanmasını teminen yapılan çalışmalar neticesinde Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite helal belgelerinin, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 2014/8 sayılı "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar"ı kapsamına alındığı ifade edilmektedir.


Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kurum ve kuruluşların listesine T.C. Ticaret Bakanlığı'nın pazara giriş desteklerine ilişkin internet adresinden https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazaragiris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar/destek-1-pazara-giris-belgeleri erişim sağlanabildiği belirtilmektedir.


Bilginize sunar, gereğini rica ederiz.

Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı