Ukca İşareti Geçiş Süreci Hakkında

1 Ocak 2022 tarihine kadar Avrupa Birliği (AB) Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında, AB’de ve Türkiye’de yerleşik (AB tarafından tanınan 3. Ülkelerde yerleşik olanlar dahil) onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenen CE İşareti ’nin Birleşik Krallık (BK) tarafından kabul edileceği ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yalnızca UKCA İşareti’ nin dikkate alınacağının BK tarafından daha önce resmi olarak bildirildiği ifade edilmektedir.


1 Ocak 2023 tarihine kadar, CE İşareti ’nin BK (İngiltere, İskoçya, Galler) tarafından, KOVID-19 pandemisinin etkileri nedeni ile, BK Hükümeti’nin yaptığı resmi bilgilendirmede kabul edileceği belirtilmekte olup, CE İşareti gerektiren ürün gruplarında UKCA İşareti kullanımının 1 Ocak 2023 tarihine kadar ertelendiği bildirilmektedir.


1 Temmuz 2023 tarihine kadar CE İşareti’ nin kabul edileceği tıbbi cihazlar ürün grubuna ait geçiş sürecinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği ve UKCA işaretine ilişkin kılavuzun ilgili değişikliği kapsayacak şekilde güncellendiği, kılavuza https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukcamarking adresi aracılığı ile ulaşılabileceği belirtilmektedir.


Bilgi ve gereğini rica ederiz.

Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı