Medos'ta Belge Satın Alma Modülü ve Mesai Talep Bildirimi Hakkında

2018 yılının Mayıs ayında Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) hayata geçirilmiş olup, halihazırda Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi hariç, ihracat beyannamesi kapsamındaki tüm menşe ispat ve dolaşım belgeleri yalnızca MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenmektedir.


MEDOS’un yürürlüğe girmesinden itibaren muhtelif tarihlerde gerek Odalarımız gerekse ihracatçı şirket/işletmelerimizden Birliğimize gelen talepler doğrultusunda, MEDOS’ta gerekli değişiklik ve revize işlemleri yapılmıştır.


Dolaşım/menşe ispat belgelerinin ihracatçı şirket/işletmelerce satın alma taleplerinin MEDOS üzerinden yapılabilmesi ve mesai sonrası belge onayı başvurularının MEDOS'ta kayıt altına alınabilmesi amacıyla, iki yeni uygulamada üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS)' ne eklenmiştir.


Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) Belge Satın Alma Modülü ve Mesai Talep Bildirim Sistemi uygulamalarına ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır.


MEDOS Belge Satın Alma Modülü:


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki “temassız dış ticaret” politikası uyarınca, dolaşım ve menşe ispat belgelerinin satış/onay işlemlerinin minimum fiziki temasla elektronik olarak gerçekleştirilmesini teminen, üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince yapılan çalışmalar 2020 yılı itibari ile başlamış olup, Söz konusu çalışmalar çerçevesinde, ihracatçı işletme/şirketlerce belge satın alma başvurularının da elektronik ortamda yapılabilmesi için, MEDOS son kullanıcı ekranında Belge Satın Alma Modülü oluşturulmuştur.


Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) Belge Satın Alma Modülü ile birlikte dolaşım/menşe ispat belgelerinin satın alma talepleri ve bu talepler kapsamında başvuru bilgilerinin sisteme girişi, ödeme ve diğer işlemler, işletme/şirket tarafından elektronik olarak MEDOS üzerinden tamamlanabilecektir.

Mesai Talep Bildirim Sistemi:


İhracat yapan üyelerimiz ve Gümrük Müşavirlerinin mesai sonrası belge onay işlemlerinin sürdürülebilirliği hususunda mağduriyet yaşamamasını teminen üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince yapılan çalışmada mesai sonrası onay talepleri için bulundukları il/ilçelere özel çözümler üretilmiştir.


Bununla birlikte, bazı ihracatçı firmalar/gümrük müşavirleri tarafından 7/24 çalışma prensibinin, ilgili Odaya herhangi bir bilgi vermeden mesai sonrası herhangi bir zamanda söz konusu belgeleri MEDOS üzerinden onaya gönderilebilecekleri şeklinde algılandığı da tespit edilmiştir. Bu durum nedeniyle Oda personelinin mağduriyet yaşadığı düşünülmektedir.


İhracatçı firmaların mesai sonrası belge onay taleplerinin, 7/24 çalışma prensibi çerçevesinde gümrük idarelerindeki fazla mesai uygulamasında olduğu gibi gün içinde mesai bitmeden Odalarımıza belge onay talep başvurusu yapması halinde, belge onay işlemlerinin daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebileceği değerlendirilmektedir.


Üst Kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mesai sonrası belge onay taleplerinin bu kapsamda yeknesak bir yöntem ile kayda alınıp, Odamız tarafından sonuçlandırılabilmesi amacıyla, MEDOS’ta İhracat yapan üyelerimiz ve Gümrük Müşavirlerinin söz konusu belge onay talepleri ile
ilgili başvuru yapabileceği bir sistem oluşturulmuştur.


Bu sistemin kullanılması ile birlikte, Odamıza yapılan mesai sonrası belge onay talepleri sadece MEDOS üzerinden kayda alınıp, gerekli çalışma yapılabilecektir.


Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) Belge Satın Alma Modülü ve Mesai Talep Bildirim Sistemi uygulamaları, 13 Temmuz 2021 tarihinde MEDOS’ta kullanıma açılmıştır. Söz konusu uygulamalarla ilgili ihtiyaç duyulması halinde; MEDOS çağrı merkezi (0537-528-56-02/04 medos@tobb.org.tr) ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası İç - Dış Ticaret Sorumlusu Alper Kemal Karanfilci ( 0236 231 10 45 – 1109 alper.karanfilci@manisatso.org.tr ) ile iletişime geçilmesi hususunu bilgilerinize sunar; Gereğini rica ederiz.

Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı