İzinli Gönderici Mevzuat Taslakları Hakkında

Modern gümrükleme yöntemlerinden biri olan izinli gönderici uygulaması Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği çerçevesinde yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne bağlı bir yetki olarak halihazırda yürütülmektedir.


İhracat işlemlerinin belirli bir standart çerçevesinde hızla yürütülmesi açısından büyük önem taşıyan izinli gönderici sistemi, gelinen nokta itibarıyla başarıyla uygulanmakta olup kapsamının genişletilmesi, gerek gümrük idaresi gerekse de ticaret erbabı için büyük önem taşımaktadır.


Zira, Gümrük idarelerinin ihracat yüklerinin en hızlı şekilde hedef pazarlara sevk edebilmek adına gösterdiği gayret, idarenin gümrüklü saha dışında da işlem yapmasını bir zorunluluk olarak ortaya çıkarabilmekte, bu zorunluluk düzensiz olarak tabir edilebilecek uygulamalara sebebiyet verebilmektedir.


Bu çerçevede, esasen bir ortak transit basitleştirilmesi olan ve Avrupa Birliği’nde münhasır bir basitleştirme olarak uygulanan izinli gönderici sisteminin, ülkemizde de yetkilendirilmiş yükümlü statüsünden bağımsız olarak ele alınması ve kolaylaştırılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.


Yapılacak mevzuat değişiklikleri ile taşıyıcıların izinli gönderici olabilmesinin yanı sıra rejim hak sahiplerinin de izinli gönderici olmasına imkan sağlanacak olup ihracat yükü taşıyanların kendi izinli gönderici tesislerinden veya transit beyanında rejim hak sahibi olarak yer alan kimselerin yetkilendirilmiş izinli gönderici tesislerinden çıkış yaparak doğrudan sınır gümrük idaresine hareket etmeleri mümkün olacaktır.


Yukarıda değinilen hususlar çerçevesinde,


Gümrük Yönetmeliği’nin 229 uncu maddesinde değişiklik ve aynı yönetmeliğe 238/A ve Geçici madde eklenmesini, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’ne Geçici madde eklenmesini, öngören mevzuat taslakları ile, Yönetmelik değişiklik bağlı olarak hazırlanan ‘İzinli Gönderici Yetkisi’ tebliğ taslağı ve ekleri hakkında görüş/önerilerinizin en geç 29 Temmuz 2021 mesai bitimine kadar Odamıza (aysenur.cetinkaya@manisatso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.

EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı