Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

29/6/2020 tarihli ve 66745475-145.07-132871 sayılı Bakan Olur'u ile yayımlanmış olan "Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında;


Depozito uygulayan piyasaya süren işletmelerin bildirimleri https://ambalajdepozito.csb.gov.tr/login web adresinde yer alan "Ambalaj Depozito Uygulamaları Yönetim Sistemi" uygulaması üzerinden alınmaktadır.


Bahsi geçen usul ve esasların 8. Maddesi uyarınca; piyasaya sürenlerin faaliyet raporlarını elektronik ortamda sunmalarını sağlamak üzere, "Ambalaj Depozito Uygulamaları Yönetim Sistemi"nde "Faaliyet Raporları" sekmesi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından aktif hale getirilmiş olup, sürece ilişkin duyuru ve bilgilendirmeler de aynı sistem üzerinde ayrıca paylaşılmaktadır.


Konuyu bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.

Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı