Manisa Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2021/24 Sayılı Kararı Hakkında

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 adı verilen Corana virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla;


T.C. Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun önerileri ve T.C. İçişleri Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu talimatlar ile virüsün kuluçka devresinde de bulaşma ve yüksek yayılma hızına sahip olması özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, İlimiz genelinde uygulanmak üzere T.C. Manisa Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 02.05.2021 tarih ve  2021/24 sayılı kararı doğrultusunda,


Daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilmiştir.
Hem muafiyet kapsamında bulunan işkollarında görevli kişilerin üretim devamlılıklarının sürdürülmesi ve hem de muafiyetlerin kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla 2021/21 sayılı kararımızla;


• E-başvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi alınmasına,
• Ek’te belirtilen yeni oluşturduğumuz çalışma izni görev belgesine
dair usul ve esaslar belirlenmiştir.


İçişleri Bakanlığının 02/05/2021 tarihli ve 7815 sayılı yazısı ile, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet tanınan işkollarında çalışan kişilerin başvurularının değerlendirildiği, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden 02/05/2021 saat 17.00’ye kadar 2.677.000 başvurunun gerekli sorgulamalar yapılarak neticelendirildiği ve ilgili vatandaşlarımız için çalışma izni görev belgesi düzenlendiği; halihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi alma imkanı olmayan;


• İşyeri sahipleri,
• Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,


• Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları,
gibi çalışanlar için de gerekli kurumlar arası entegrasyonun Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca 2 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacağı bildirilmiştir.


Tam kapanma döneminde; üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine erişimlerinin sağlanması için her türlü tedbir alınmış/alınmakta olmasına rağmen, bu işkollarında zorunlu bir görevin ifası için işyerine gidip gelmek durumundaki işyeri sahipleri veya çalışanların herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaması için;


1. Daha önceki 2021/21 sayılı kararımızla yeni oluşturduğumuzu, 5 Mayıs Çarşamba gününe kadar geçerli olacağını bildirdiğimiz, muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak, çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenen “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’a kadar uzatılmıştır.


2. Çalışma izni görev belgesi, 2021/21 sayılı kararımızda belirttiğimiz gibi,  esas itibari ile e-devlet platformu üzerinde yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınacak olup, bu uygulamanın gerek denetimlerde gerekse de düzenlenmesi ve işleyişi açısından rahatlık sağlayacağı ve suiistimali engelleyeceği açıktır. Bu çerçevede Ek’teki forma uygun şekilde manuel çalışma izni görev belgesi, e- başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması gibi zorunlu hallerde düzenlenecektir.


3. Öte yandan kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e- başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgeleri rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgeleri ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulacaktır. Bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemler gerçekleştirilecektir.


Bir yılı aşkın süredir aziz milletimizin çeşitli fedakârlıklarda bulunduğu, başta sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri olmak üzere tüm denetim ekiplerinde görev alan personelin büyük bir özveriyle görev yaptığı ve hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadele sürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesi, salgın nedeniyle katlanmak durumunda kalınan toplumsal yükün artmaması açısından son derece önemlidir.


Konuyu bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.

EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı