Manisa Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2020/98 Sayılı Kararı Hakkında

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 adı verilen Corana virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla;


T.C. Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun önerileri ve T.C. İçişleri Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu talimatlar ile virüsün kuluçka devresinde de bulaşma ve yüksek yayılma hızına sahip olması özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, İlimiz genelinde uygulanmak üzere T.C. Manisa Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 24.07.2020 tarih ve 2020/98 sayılı kararı doğrultusunda,


İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 07.05.2020 tarihli ve 2020/41 sayılı kararının 11. Maddesinde yer alan “Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecektir.” ibaresinin kaldırılmasına, COVID-19’un ana bulaşma yolunun, virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar olması nedeni ile ustura veya tıraş makinası kullanılarak sakal tıraşına izin verilmesine ve tıraş yapılırken 1 metre mesafe korunamayacağından maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılmasına,


İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 07.05.2020 tarihli ve 2020/41 sayılı kararının 12. Maddesinde yer alan “Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek…” ibaresinin kaldırılmasına, bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve http://www.manisa.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde yayımlanan Salgın Yönetimi Ve Çalışma Rehberinin ‘Berber, Kuaför Ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler’ başlığı altında belirtilen kurallara riayet etmek şartıyla verilebilmesine,


İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24.03.2020 tarihli ve 2020/08 sayılı kararının 1. Maddesinde yer alan “Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacaktır. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olacaktır.” ibaresinin kaldırılmasına, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve http://www.manisa.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde yayımlanan Salgın Yönetimi Ve Çalışma Rehberinin ‘Market Ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler’ başlığı altında belirtilen kurallara riayet edilmesine,


İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayata ilişkin işleyişi kolaylaştırmak adına Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve http://www.manisa.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde yayımlanan Salgın Yönetimi Ve Çalışma Rehberi’nde yapılan değişiklik veya güncellemelerin takip edilerek uygulamaların bu yönde yapılmasına karar verilmiştir.

Bahse konu kararlara uymayanlar hakkında gerekli yasal hükümlere göre cezai işlem uygulanacağı hususunu bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.

Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında