KOBİ’lerin AB Dışındaki Kamu Alımlarına Katılmalarının Desteklenmesi Hakkında

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edilebilirliği-COSME Programı, AB tarafından, KOBİ’lerin yeni pazarlara ve finansmana erişiminin iyileştirilmesi, çevre koşulların geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla 2014 - 2020 yıllarını kapsayacak şekilde 2,3 milyar Euro bütçe ile oluşturulmuştur.


COSME Programına Türkiye’nin katılımı konusunda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Anlaşma, 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanmış ve 18 Aralık 2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


COSME Programı kapsamında, Avrupa KOBİ’lerinin AB dışındaki kamu alımlarına ulaşması amacıyla ‘KOBİ’lerin AB Dışındaki Kamu Alımlarına Katılmalarının Desteklenmesi’ başlıklı proje teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Söz konusu proje teklif çağrısı ekte tarafınıza sunulmakta olup, programa başvurmak ve tekliflerini sunmak isteyen üyelerimizin başvurularını ve tekliflerini  en geç 15 Eylül 2020 Salı günü  mesai bitimine kadar abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr adresine iletmeleri hususunu bilgilerinize sunar,

Gereğini rica ederiz.

EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında