Fuar Başvuruları Hakkında

Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar’ın ‘Tanımlar’ başlıklı 4. Maddenin g bendinde yer alan ‘Ana fuar takvimi: Fuarın düzenleneceği yıldan bir önceki yılın Ağustos ayının 1 inci günü sonuna kadar, yetki belgesi sahibi fuar firmalarınca bu Esaslara uygun bir biçimde başvurusu yapılmış olan fuarların yer aldığı, Birlik tarafından ilgili yıldan bir önceki yılın Eylül ayı içerisinde ilan edilen listeyi ifade eder.’


Yine Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar’ın 14. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan ‘Ana fuar takviminde yer almak üzere yapılacak fuar düzenleme başvuruları, fuarın düzenleneceği yıldan bir önceki yılın Ağustos ayının 1 inci günü sonuna kadar, yetki belgesi fotokopisi, noter onaylı “başvuru formu ve taahhütname”, şirketin yetkili organ kararının noter onaylı örneği, fuar alanına ilişkin tapu, kira sözleşmesi veya fuar alanı idaresi tarafından imzalı ve kaşeli yer tahsis belgesi, uluslararası nitelikte düzenlenecek fuarlar için 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen belgelerden herhangi biri ve Birlik tarafından belirlenmiş banka hesap numarasına dört yüz elli Türk Lirası başvuru ücretinin yatırıldığına dair belge ile birlikte fuarın temel amaç tür ve konusuna göre, fuarı düzenleyecekleri yerdeki oda veya borsaya yapılır.’ hükümleri gereğince;


Bu kapsamda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 adı verilen Corana virüs salgını nedeni ile bu yıla mahsus olmak üzere, 2021 yılı Ana Fuar Takvimi başvuruları Eylül ayının 1. günü sonuna kadar yapılması durumunda kabul edilecek olup, 2021 yılı Ana Fuar Takviminin en erken 2020 yılı Eylül ayında ilan edilecektir.


Bilgilerinize sunarız.

Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi