İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında İşyeri Ziyaretleri

‘6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda; T.C. Sağlık Bakanlığı’nın, meslek hastalıklarının önlenmesi, iş kazalarının en aza indirilmesi veya hiç yaşanmamasının sağlanması, işveren ve çalışanlar için gerekli tedbirlerin alınması gibi hususlarda 2019-2023 Stratejik Planında da yer alan çalışan sağlığı alanında önleme ve koruma faaliyetlerine yönelik yürütmüş olduğu çalışmaların başında işyeri ziyaretleri gelmektedir.

T.C. Manisa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü personelince yapılacak olan bahse konu iş yeri ziyaretleri kontrol ve denetim amaçlı olmayacak olup, amaç işverenleri ve çalışanları, çalışan sağlığı ve iş güvenliği konularında bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, farkındalık oluşturmak, halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen aktivitelerin tanıtılmasını sağlamaktır.

Konuyu bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi