Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve kısıtlanması (KKDİK) Hakkında Yönetmelik’ kapsamında,

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi’nce, 9-11 Ekim 2019 tarihleri arasında ‘Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Eğitimi’ , 9-17 Ekim 2019 tarihleri arasında ‘Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Eğitimi’ düzenlenecektir.

İnsan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlamasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemek amacıyla gerçekleştirilecek olan bahse konu eğitim sonrasında TÜV Austria Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. firması tarafından sınav yapılacak olup, sınavı geçen kişiler geçerlilik süresi 5 yıl olan Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Belgesini almaya hak kazanacaktır.

Bahse konu eğitimlere ilişkin detaylı bilgi ve başvuru formu ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Gereğini rica ederiz.
EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi