Baca Kontrol ve Denetim Tebliği Taslağı Hakkında

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından katı, sıvı ve gaz yakıt yakan cihazların oluşturduğu atık gazları taşıyan baca sistemlerinin tasarım, uygulama ve işletme süreçlerinde karşılamaları gereken temel teknik ve güvenlik gereklerini belirlemek amacıyla hazırlanan, ‘Baca Kontrol ve Denetim Tebliği Taslağı’ ekte tarafınıza sunulmakta olup, söz konusu taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizi 17.02.2006 tarih 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yine ekte sunulan Görüş Bildirme Formuna işleyerek en geç 21 Ekim 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar gizem.yaraslioglu@manisatso.org.tr adresine iletmenizi rica eder,

Bilgilerinize sunarız.
EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi