Hizmet Ticareti Kısıtlılık Endeksi Hakkında

Hizmet ticareti önündeki engellerin belirlenmesi ve bu engellerin sayısallaştırılmasını teminen iktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından Hizmet Ticareti Kısıtlılık Endeksi Veri tabanı (STRI) oluşturulmuştur. Söz konusu veri tabanı, OECD üyesi ülkelerde 22 hizmet sektörünü etkileyen düzenlemeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.


Hindistan Dış Ticaret Enstitüsü (IIFT) tarafından, hizmet sektörleri önündeki engellerin ve ihracatçıların hizmet sunumunda karşılaştıkları kısıtlamaların tespit edilebilmesini teminen bir çalışma gerçekleştirilmiştir.Söz konusu çalışma OECD veri tabanında bulunan eksikliklerin giderilmesi, ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin görüşleri ve öncelikleri hesaba katılarak kriterlerin belirlenmesi ve ülkelerin hizmet ticareti alanında kısıtlılık endekslerinin oluşturulması öngörülmüştür. Yapılacak çalışmanın sonuçları Nursultan'da (Astana) gerçekleştirilecek 12. Bakanlar Konferansında sunulacak ve medya ile paylaşılacaktır.


Çalışma kapsamında hazırlanan anket formuna http://docs.iift.ac.in/survey/stri/ linkinden erişim imkanı mevcut olup, söz konusu anket formunun doldurulması aşamasında yararlanılmak üzere bilgi notu ve rehber yazımız ekinde tarafınıza sunulmaktadır.


Söz konusu anket formunun hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı ve ithalatçılar tarafından doldurulması, ülkemiz hizmet sunucularının/iş insanlarının karşılaştıkları engellerin çalışması bakımından önem arz ettiğinden, formun doldurulması hususunda gereğini rica eder, bilgilerinize sunarız.

EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi