Ticari Alacakların Elektronik Ortamda Devri Hakkında

Manisa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Alacakların finansmanına erişimde etkili bir araç olarak kullanılabilmesi amacıyla ve alacakların devredilmesi halinde elektronik bir sicile bildirilmesi ve böylelikle aleniyetin sağlanması suretiyle daha etkin bir araca dönüştürülmesi için Ticaret Bakanlığımızca çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu çalışmalara yönelik ihtiyaç analizi yapılabilmesi amacıyla bir örneği ekte sunulan anketin doldurularak 08.10.2019 tarihine kadar manisa.tim@ticaret.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.
EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı