Suriyeden Yün / Yapağı İthalatı Hakkında

Ülkemiz ile Suriye’nin güvenlik altına alınan bölgeleri arasındaki ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığınca hazırlanan 2019/6 sayılı Genelge 15.05.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş ve söz konusu Genelge uyarınca, Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transit ticarette gümrük hizmeti verilebilecek ve verilemeyecek eşya listeleri yazımız ekinde tarafınıza sunulmakta olup, Ticaret Bakanlığı'na bilgi verilmek üzere, yün/yapağı cinsi eşyanın Suriye'den ithaline izin verilen eşyalar arasına alınıp alınmamasına ilişkin görüşünüzü 01.10.2019 Salı günü mesai bitimine kadar alper.karanfilci@manisatso.org.tr adresine iletmenizi rica eder, konuyu bilgilerinize sunarız.
EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi