Prof. Dr. A. Kemal Çelebi'ye Teşekkürlerimizi Sunarız

Prof. Dr. A. Kemal Çelebi'ye Teşekkürlerimizi Sunarız

Kasım 2014-Temmuz 2019 tarihleri arasında görev yapan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. A. Kemal Çelebi Hocamıza yaptığı hizmetler için çok teşekkür ederiz. Bu dönemde Üniversite-Sanayi İşbirliği için başta Manisa Teknokent olmak üzere gerçekleştirdiği tüm projeler Manisa’mıza ve ülkemize önemli katkılar sunmuştur. Özellikle Üniversitemiz ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası arasındaki işbirliği ve birlikte çalışma kültürü geliştirilerek sürdürülebilir olacağını düşündüğümüz projeler gerçekleştirilmiştir. Bunların başında Teknokent ortaklığı, güdümlü bölgesel kalkınma projeleri, rekabetçiliğin geliştirilmesi kapsamında ortak Ar-Ge oluşturma projesi (Manisa OSB işbirliği ile), ihtisas OSB proje başvurusu, stratejik plan hazırlama projesi, mesleki ve teknik eğitimler, ortak sempozyum ve konferanslar gibi sayısız faaliyet sayılabilir.


Odamız bu dönemde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent’in kurucu ortağı olmuş ve en büyük ortağı olma konusunda çalışmalar başlatmıştır.
Ayrıca bu dönemde Manisa Teknokent’in yürütücüsü olduğu, Valiliğimizin destekleri ile MCBÜ Rektörlüğümüz Manisa Teknokent’in yürütücüsü olduğu, TR33 Bölgesi Kalkınma Ajansı ve savunma sanayinde faaliyette bulunan işletmelerimizin paydaşı olduğu, Bölgesel Kalkınma için örnek gösterilen iki proje başlatılmıştır.

 
Proje süresi 3 yıl olan, toplam bedeli yaklaşık 25 milyon TL olan Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim Merkezi Projesi (AKÜM) ve Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi Güdümlü Projeleri (MASTEK).


AKÜM Projesi kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yerleşkesinde Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim Merkezi (AKÜM) kurulması planlanmıştır. Bu merkez sayesinde öncelikli Manisa ili olmak üzere TR33 Bölgesi’nde faaliyet gösteren imalat sanayisi firmalarının tasarım ve yenilikçi ürün geliştirme kabiliyetlerinin arttırılması, bu firmaların Endüstri 4.0’a uyum ve geçiş sürelerinin hızlandırılması, tasarım, ürün geliştirme ve Endüstri 4.0 konularında nitelikli işgücünün oluşturulması ve ülkemizin dışa bağımlı olduğu katma değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi temel hedefler olarak ele alınmıştır. Teknik altyapı olarak merkez üç ana bileşenden oluşmaktadır. Tasarım, Analiz ve Tarama Bileşeni (TAT), Prototipleme ve Sanal Gerçeklik Bileşeni (PSG) ve Akıllı Sanayi Uygulamaları Bileşeni (ASU).


Odamız ve MCBÜ arasında imzalanan iyi niyet protokolü ile  ‘İş Yeri Uygulama Eğitimi’ modeli  hayata geçirildi. İmzalanan iyi niyet protokolü ile MCBÜ’de eğitim gören öğrencilerin son dönemlerine kadar üniversiteden edindikleri teorik ve pratik bilgilerini, iş yerlerinde uzman kişilerin denetiminde yapacakları uygulamalar ile birleştirerek, uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerini geliştirdiler. Bu proje ile Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan nitelikli eleman ihtiyacını önemli ölçüde son vermesi hedeflendi.


Odamızın destek olduğu diğer proje MASTEK kapsamında, MCBÜ Teknokent ve Zafer Kalkınma Ajansı yönetiminde Manisa başta olmak üzere Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak, savunma sanayinin önemli merkezleri haline gelecektir.


Odamız ile MCBÜ arasında imzalanan bir diğer önemli protokolde ihracatın artırılması amacıyla öğrencilerimizden destek alınmasına ilişkin protokoldür. İmzalanan protokol kapsamında, MCBÜ uluslararası öğrencileri veya maliye, iktisat, işletme ve uluslararası ticaret konularında eğitim alan ve ilgi duyan öğrenciler, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan İhracat Destek Ofisi’ne müracaat eden iş dünyası temsilcilerine gönüllü olarak destek sundular.


Odamızın destek olduğu bir diğer önemli proje ise Manisa Otomativ İnovasyon Merkezi’dir. MCBÜ’nün yüklenici, Zafer Kalkınma Ajansı, Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve odamızın ortağı olduğu proje kapsamında kurulacak otomativ inovasyon merkezi bünyesinde hizmet verecek olan ürün geliştirme, tasarım ve simülasyon birimi prototip üretim ve proses geliştirme birimi test, analiz ve sertifikasyon birimi ile girişimci, KOBİ ve büyük işletmelerimizin, yeni fikirler geliştirmeleri, teknolojik ürünler üretmeleri, AR-GE ve ileri düzey inovasyon kapasitelerini güçlendirmeleri hedeflenmektedir.


Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bütün bu projelerin ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde bizlerle gece gündüz demeden çalışan ve her türlü desteklerini esirgemeyen başta Sayın Prof.Dr. A. Kemal ÇELEBİ’ye ve kıymetli çalışma arkadaşlarına teşekkür eder, bundan sonraki akademik yaşamlarında kendilerine başarılar dileriz.

Haber Görselleri
Diğer Haberler
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi