Genç Girişimciler için Erasmus 2019

Avrupa Birliği tarafından, ‘İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edilebilirliği Programı (COSME)’ kapsamında, katılımcı ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerde rekabetin geliştirilmesini ve sektörün uluslararası bir yaklaşıma sahip olmasını sağlamak, yeni girişimcilere yönetim becerileri kazandırmak, tecrübeli girişimcilerden elde edilecek deneyimlerle kendi iş planlarını/faaliyetlerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve ev sahibi girişimcilerle belli iş projeleri üzerinde çalışarak işi öğrenmelerine  katkıda bulunmak amacıyla ‘Genç Girişimciler için Erasmus 2019’ konulu proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen hibe destekli ve iki yönlü bir girişimci değişim programı olan ve aynı zamanda yeni kurulan veya halihazırda faaliyet gösteren işletmeler ile aracı kurum/kuruluşlar (Ticaret ve Sanayi Odaları, Teknoloji Parkları, Üniversiteler vb.) arasındaki iletişim ağının güçlendirilmesi hedeflenen Genç Girişimciler için Erasmus 2019’a ilişkin detaylı bilgiye https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-eye-2019-4-01_call_text_en.pdf internet sayfasından ulaşılabilinmekte olup, bahse konu proje teklif çağrısına başvurmak isteyen üyelerimiz için de son başvuru tarihi 11 Temmuz 2019 Perşembe günüdür.

Bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.


Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi