TMFB Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge' 11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile yürürlüğe girmiştir.


Söz konusu Yönerge yazımız ekinde bilgilerinize sunulmaktadır. Gereğini rica ederiz.

EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi