Helal Akreditasyon Kurumu Hakkında

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), 15/7/2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri çerçevesinde;

Helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal veya uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli Helal Akreditasyon Kurumunun kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK)’nun, temel faaliyet alanı olan helal akreditasyon hizmetine başlayabilmesi için, görev ve iştigal alanına yönelik hukuki çerçeveyi belirleyen alt mevzuat çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir.

Söz konusu alt mevzuat çalışmaları kapsamında, ekte yer alan ‘Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’, ‘Helal Uygunluk DeğerIendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik’ ve ‘Akredite Edilmiş Helal Uygunluk DeğerIendirme Kuruluşlarının Hizmet Verdiği Üçüncü Tarafların Uygun Olmayan İş ve İşlemlerinin Tespit Edilmesi ve ilgili Taraflar Arası İletişimin Sağlanması Hakkında Tebliğ’ taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerinizi yine ekte bulunan görüş bildirme formu vasıtasıyla kamu@tobb.org.tr adresine iletmenizi rica eder,

Bilgilerinize sunarız.
EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi