Sürekli Atıksu izleme Sistemleri Hakkında

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, alıcı ortama deşarjı bulunan endüstriyel tesisler ile evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisleri çıkışına kurulması gereken sürekli atık su izleme sistemlerinin özelliklerinin belirlenmesi; kurulması, işletilmesi ile ilgili uyulması gereken usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Sürekli Atıksu izleme Sistemleri (SAİS) Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” hazırlanmış olup, ekte tarafınıza sunulan söz konusu taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizi 17.02.2006 tarih 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yine ekte bulunan “Görüş ve Değerlendirme Formu” vasıtasıyla en geç 15 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar gizem.yaraslioglu@manisatso.org.tr adresine iletmenizi rica eder,

Bilgilerinize sunarız.
EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi