6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla T.C. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan ‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, 07.04.2016 tarih ve 29677 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 30.12.2017 tarih ve 30286 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’ gereğince; gerçek ve tüzel kişi tacirlerinin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekmektedir. Sisteme kayıt yükümlüğünün yerine getirilmemesi durumunda da,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ‘Kabahatler’ başlıklı 18. Maddesi hükmü doğrultusunda (20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar para cezası) idari yaptırım uygulanmaktadır.

VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün önem arz ettiği bahse konuya ilişkin T.C. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun bilgi yazısı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ekte tarafınıza sunulmakta olup,

-Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 olup, bu veri sorumlularının 30.09.2019 tarihine kadar Sicile kayıt yaptırmaları,
-Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 olup, bu veri sorumlularının 30.09.2019 tarihine kadar Sicile kayıt yaptırmaları,
-Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.01.2019 olup, bu veri sorumlularının 31.03.2020 tarihine kadar Sicile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi hususunda tarafınızca gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.
EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı