Araçların Aksam, Sistem ve Teknik Üniteleri İle İlgili Tip Onay Yönetmeliği Hakkında

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması kapsamında hazırlanan, Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile ilgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde (SGM-2010/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SVGM-2019/1) Taslağı ve Gerekçesi ekte tarafınıza sunulmakta olup , söz konusu yönetmelik taslağı hakkındaki görüş ve önerilerinizi 12 Nisan 2019 Cuma günü saat 12:30 kadar alper.karanfilci@manisatso.org.tr adresine mail göndermenizi rica eder, Bilgilerinize sunarız.
EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı