Çevre Kirliliğinin Azaltılması İçin Salım ve Taşıma Kaydının Oluşturulması

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, çevrenin korunması ile yayılı kaynaklar ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması için kirleticilerin salım ve taşıma kaydının oluşturulmasına yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan, “TR2013/0327.06.01-02” numaralı “Türkiye’de Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Konusunda Kapasite Artırımı İçin Teknik Yardım Projesi”nin çıktılarından biri olan,  EC 166/2006 sayılı “Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (E-PRTR) Tüzüğü”ne uyumlu ulusal mevzuat taslağı ekte tarafınıza sunulmakta olup, söz konusu taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizi 17.02.2006 tarih 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yine ekte sunulan Görüş Bildirme Formuna işleyerek en geç 18 Mart 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar gizem.yaraslioglu@manisatso.org.tr adresine iletmenizi rica eder,

Bilgilerinize sunarız.


EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi