Tartı Aletleri İle İlgili Periyodik Muayene İşlemleri

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince, tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Muayene süresi, tartı aletlerinin damgalandığı yıldan itibaren başlanarak yıl olarak hesaplanır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar, tartı aletinin tipi, sınıfı ve kapasitesine göre Manisa İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'ne, yetkili muayene servislerine veya grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat edilmesi gerekmektedir.


Ölçü ve tartı aleti kullanan kişi ve kuruluşların, iki yıllık damga süresini doldurmuş ölçü ve tartı aletlerinin damga ve kontrolleri için 28 Şubat 2019 tarihine kadar Belediye Başkanlıklarına, Yetkili Muayene Servisleri ile Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.


Damga süresi dolmuş ölçü aletlerini kullanan kişiye 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 15’nci maddesinin (c) bendi uyarınca 2.600,00 Türk Lirası idari para cezası uygulanır ve ölçü aletine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.


Konu ile ilgili herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, yukarıda belirtilen hususlara hassasiyetle uyulması konusunda gereğini rica eder, bilgilerinize sunarız.

Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi