Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Taslağı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, çevre görevlilerinin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre danışmanlık firmalarının niteliklerine, sorumluluklarına ve belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan, ‘Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Taslağı’ ekte tarafınıza sunulmakta olup, söz konusu taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizi 17.02.2006 tarih 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yine ekte bulunan ‘Görüş Bildirme Formu’na işleyerek en geç 07 Mart 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar gizem.yaraslioglu@manisatso.org.tr adresine iletmenizi rica eder,

Bilgilerinize sunarız.
EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi