Odamıza Olan Geçmiş Dönem Aidat Borçlarınızı Yapılandırıyoruz

11 Haziran 2018

18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” un 10. maddesinin 9. fıkrası ile oda ve borsalara olan aidat borçları da yapılandırma kapsamına alınmıştır.


Söz konusu yapılandırma kapsamında 2017 yılı ve öncesi aidat borçlarınıza ilişkin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Odamıza başvuruda bulunabilirsiniz. Yapılandırma ile aidat borcunuzun gecikme zammı silinecek olup, anapara tutarınızı peşin veya 6 eşit taksite kadar birer aylık dönemler halinde ödeyebilirsiniz. Yapılandırılan aidat borcunuzun 1. Taksitinin son ödeme günü 31.07.2018 tarihidir.


Yapılandırılmış aidat borçlarınızın Kanun kapsamında belirtilen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde yapılandırılması bozulacak olup, ödenmeyen kısma isabet eden gecikme zamları da tahsil olunacaktır.


Bilgilerinize sunarız.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi