Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Hakkında

05 Haziran 2018

Bilindiği üzere, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ nın koordinatörlüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin iştirakiyle A.TR Dolaşım Belgeleri ile menşe ispat belgelerinin ihracatçı firmalar veya temsil ettikleri firmalar adına gümrük müşavirleri tarafından elektronik ortamda düzenlenmesi, bu belgelerin Odalar ve Birliklerce yine elektronik ortamda onaylanması esasına dayalı yeni bir sistem uygulamaya konulmuştur.


Daha önce tarafınıza tebliğ edilen, dolaşım ve menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesine ilişkin eylemin hayata geçirilmesine yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan uygulama takvimi revize edilmiş olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yeni bir talimat alınana kadar EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR.MED Dolaşım Belgesi, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran) ve Menşe Belgesinin (Malezya) Odamız tarafından onay işlemine manuel olarak devam edilecektir.


Ayrıca, Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi’nin ise 2 Temmuz 2018 tarihine kadar manuel olarak onay işlemi devam edecek ve anılan tarihten sonra 1 Ocak 2019’a kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) onay işlemi gerçekleştirilebilecektir.


Bunlara ilaveten, Menşe Şahadetnamesi ile Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına geçiş tarihinde herhangi bir değişiklik olmamış olup, 2 Temmuz 2018 tarihinde uygulamanın bahse konu belgeler özelinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.


Bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi