Yıllık İşletme Cetveli Hakkında

30 Mart 2018
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5’inci maddesi gereği, sanayi siciline kayıtlı işletmeler için, bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvellerinin, her yıl nisan ayı sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.
 
Yıllık İşletme cetvellerinin süresi içerisinde verilmemesi veya bilgilerin eksik olması halinde aynı kanunun 9. Maddesi gereği idari para cezası uygulanacağından, mağduriyet yaşanmaması adına tarafınızca gerekli hassasiyetin gösterilerek, sanayi sicil bilgi sistemindeki yıllık işletme cetvelinizi
vermeniz ve değişiklik var ise bilgileri güncellemeniz hususunda gereğini rica ederiz.
 
Not:
2017 yılı Yıllık İşletme Cetvelini doldurmuş olan işletmelerin bu yazıyı dikkate almasına gerek yoktur.

Sanayi Sicil Bilgi Sistemi Kullanma Kılavuzuna http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden ulaşabilmektedir.

Yıllık İşletme Cetvelindeki İmalat bilgisi kısmındaki üretim kalemi veya kalemleri için bildirilen satış bedellerinin toplamı,ciro bilgisi (Bu üretim yerinden elde edilen üretim kaynaklı ciro) kısmındaki toplam bedelle uyuşmalıdır.

Tüketilen enerji miktarı yıllık bazda kwh cinsinden girilmelidir.

Kapasite toplam yıllık kullanım oranı belirlenirken; 100* (Toplam fiili üretim miktarı (ilgili yıl içinde yapılan üretim miktarı) / toplam kapasite miktarı (kapasite raporundaki miktar) formülüne dikkat edilmelidir.

Yıllık İşletme Cetveli anket formu doldurulmalıdır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü