İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonu Hakkında

25 Aralık 2017

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 14. maddesinde,

-İşverenin, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü,


-Sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmekle yükümlü kılındığı ifade edilmektedir.
Yine aynı Kanunu’nun 26’ncı maddesinde ise, söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere idari paracezası uygulanacağı öngörüldüğü, uygulanacak idari para cezası miktarının da işyerinde çalışan sigortalı sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre farklılaştırıldığı belirtilmektedir.


Bu bağlamda, işverenlerin sağlık hizmeti sunucuları tarafından kendi sigortalı çalışanlarına verilen iş kazası ve meslek hastalıkları provizyonlarını görüntüleyebilmelerine olanak sağlayan program kullanıma açılmış olup, söz konusu görüntüleme işlemi, İş Kazası ve Meslek Hastalığı e-Bildirim uygulaması üzerinden https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do linkinden yapılabilmektedir.


Bilgilerinize sunarız.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü