İşyeri Tehlikeli Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hakkında

30 Kasım 2017
26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince, üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan ‘İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu’, her yıl Ocak ayı içerisinde toplanarak, ‘İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü’ çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir.

Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı olunan üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

27/02/2017 tarihli ve 29992 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi’nin en son hali ekte tarafınıza sunulmakta olup, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin değişiklik taleplerinizin yine ekte bulunan İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun olarak doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu vasıtasıyla en geç 7 Aralık 2017  Perşembe günü mesai bitimine kadar odamıza iletilmesi gerekmektedir.
   
Bilgilerinize sunarız.

Dökümanlar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü