Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Toplantısı

07 Eylül 2017
14 Eylül 2017 tarihinde saat 09:30’da Odamız Hizmet Binası Konferans Salonu’nda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından ‘Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Tanıtım Toplantısı (BOBİ FRS)’ düzenlenecektir.

Bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulamayan işletmelerin 1/1/2018 tarihi itibariyle uygulayacakları finansal tabloların düzenlenmesi amacıyla 29 Temmuz 2017 tarih ve 30138 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı yayımlanmıştır.

Söz konusu standart doğrultusunda gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir finansal tabloların düzenlenmesine ilişkin ekte tarafınıza sunulan program kapsamında gerçekleştirilecek olan bilgilendirme toplantısına katılımlarınızı bekler, saygılar sunarız.


Dökümanlar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü